Bóle te sa usadowione w okolicy sercowej i trwaja zwykle godzinami, a nawet dniami

Bóle te są usadowione w okolicy sercowej i trwają zwykle godzinami, a nawet dniami. Mają one związek z wybitnym pogorszeniem ukrwienia mięśnia sercowego. Bóle napadowe w okolicy sercowej, zależne od przemijającego niedokrwienia mięśnia sercowego, są bardzo znamienne także dla dusznicy bolesnej (angina pectoris) i dusznicy przekrwiennej (angina hypercyanotica). Cechuje je gwałtowność bólu, promieniowanie przeważnie ku lewej połowie klatki, piersiowej i lewej górnej kończynie, związek z wzmożonym zapotrzebowaniem pracy serca, a w bólach w dusznicy bolesnej nadto uczucie zbliżającej się śmierci. Dość ostre bóle w okolicy sercowej odczuwają chorzy także w ostrym zapaleniu osierdzia i w zatorze tętnicy płucnej, któremu towarzyszy zazwyczaj niedokrwienie mięśnia sercowego wskutek odruchowego skurczu naczyń wieńcowych serca. Natomiast na bóle raczej tępe uskarżają się nieraz chorzy, dotknięci stwardnieniem tętnicy głównej, jej tętniakiem, n iedomykalnością jej zastawek, kiłą tętnicy głównej, ostrym wrzodziejącym zapaleniem wsierdzia, ostrym zapaleniem mięśnia sercowego, wysiękowym zapaleniem osierdzia i in. Na szczególną uwagę zasługują skargi na ściskanie w okolicy sercowej oraz bóle poza mostkowe, których doznają chorzy w niedomykalności zastawek tętnicy głównej w zwężeniu lewego ujścia, tętniczego w stwardnieniu tętnicy głównej i w kile tętnicy głównej. Jest to tzw. aortalgia. Chory odczuwa ból zwykle poza górną, środkową lub dolną częścią mostka, więcej przy prawym lub lewym jego brzegu lub poza nim. [podobne: aparat lingwalny, alfabetyczny spis leków, oddech biota ]

Powiązane tematy z artykułem: alfabetyczny spis leków aparat lingwalny oddech biota