Lacznie z naglym oslabieniem lewej komory ma to wywolywac napad dychawicy sercowej

Łącznie z nagłym osłabieniem lewej komory ma to wywoływać napad dychawicy sercowej. Za takim ujęciem wywodu chorobowego dychawicy sercowej przypisującym powstawanie napadu nie tylko nagłemu osłabieniu lewej komory, ale i ośrodkom mózgowym, przemawiają skuteczność w napadzie morfiny oraz zapobiegawcze jej działanie, zależne od obniżenia przez nią pobudliwości tych ośrodków. Według znowu innych klinicystów, napad dychawicy sercowej może być wyzwolony przez sprawy chorobowe, toczące się w ścianach tętnic wieńcowych serca lub tętnicy głównej wstępującej, zwłaszcza przez jej tętniak, a działające odruchowo na naczynia krwionośne płucina oskrzela. Napady dychawicy sercowej pojawiają się najczęściej w nocy zaraz po usunięciu lub po paru godzinach spokojnego sną Przyczyna tego nie jest jeszcze należycie wyjaśniona. Niektórzy wiążą nocny charakter napadów z tym, że podczas snu następuje fizjologiczne zakwaszenie ustroju wskutek nagromad zenia się w nim bezwodnika kwasu węglowego, zależnie od zmniejszenia się podczas snu pobudliwości ośrodka oddechowego. Napad dychawicy sercowej ma powstawać wtedy, gdy do fizjologicznego zakwaszenia dołączy się patologiczne, wywołane nagłym osłabieniem lewej komory. Trwa on dopóty, dopóki ustrój nie pozbędzie się nadmiaru kwasu węglowego. Powstawaniu napadów w nocy może sprzyjać także wzmożenie napięcia nerwu przywspółczulnego w nocy z następowym niedokrwieniem mięśnia sercowego wskutek zwężenia tętnic wieńcowych serca, tym bardziej, że do tego dołącza się zwiększony dopływ krwi do prawej komory w pozycji leżącej chorego. [hasła pokrewne: pro ana przepisy, xtrasize dawkowanie, afatynib ]

Powiązane tematy z artykułem: afatynib pro ana przepisy xtrasize dawkowanie