Róznica miedzy iloscia azotu wprowadzonego i wydalonego nazywa sie bilansem azotowym

O intensywności procesów syntezy jak i procesów rozpadu białka można sądzić na podstawie określenia azotu wprowadzonego :z białkami do ustroju i wydalonego z moczem i kałem. Azot jest bowiem charakterystyczną chemiczną składową białka i znajduje się w różnych białkach w ilości od 14% do 190/0, średnio przyjmując 16%. Dlatego też ilość wprowadzonego i wydalonego z ustroju azotu daje podstawy do wyliczenia ilości białka wprowadzonego do ustroju z pokarmem i powstałego z rozpadu tkanek. Różnica między ilością azotu wprowadzonego i wydalonego nazywa się bilansem azotowym. Wiedząc, że nie cały azot przyswaja się w ustroju, gdyż część azotu wprowadzonego z pokarmem przechodzi do kału, staje się konieczne określenie ilości azotu przyswajalnego. Wartość tę określamy przez odjęcie ilości azotu w kale od ilości azotu znajdującego się w pokarmie. Uzyskujemy wtedy ilość azotu przyswajalnego w ustroju. Celem określenia ilości rozpadającego się białka badamy azot w moczu i pocie, gdyż wytwory rozpadu białkowego wydzielają się przez nerki i pot, przy czym do potu przechodzą minimalne ilości azotu, co praktycznie nie odgrywa większej roli. Jeżeli wprowadzenie azotu z pokarmem jest większe niż jego wydalanie, to mówimy wtedy o dodatnim bilansie azotowym, jeżeli natomiast wydalanie azotu będzie większe niż jego wprowadzenie, świadczy to o większym rozpadzie białka tkankowego i mówimy o bilansie azotowym ujemnym. [patrz też: xtrasize dawkowanie, aparat lingwalny, afatynib ]

Powiązane tematy z artykułem: afatynib aparat lingwalny xtrasize dawkowanie