Lekiem wyboru w leczeniu oddechu Cheyne-Stokesa i Biota jest geofilina (geophyllinum) lub eufilina (euphyllinum)

Lekiem wyboru w leczeniu oddechu Cheyne-Stokesa i Biota jest geofilina (geophyllinum) lub eufilina (euphyllinum). Leki te stosuje się dożylnie wieczorem w dawce 0,24 w 10-20 ml 20-400% cukru gronowego. Natychmiastową poprawę uzyskuje się także przy wziewaniu tlenu, z przerwaniem jego dowozu oddech Cheyne-Stokesa wraca jednak ponownie. Dychawica sercowa (Asthma cardiale) Określenie i wywód chorobowy. Mianem dychawica sercowa nazywamy duszność napadową, występującą najczęściej w tych chorobach, w przebiegu, których łatwo powstaje nagła niewydolność lewej komory na tle przewlekłego zwyrodnienia mięśnia sercowego, zatem w marskości nerek, w nadciśnieniu samorodnym, w niedomykalności zastawek tętnicy głównej, w kile tętnicy głównej Przebiegającej często ze zwężeniem ujść tętnic wieńcowych serca itp. Rzadziej dychawicę sercową spostrzega się u chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego kojarzonym lub nieskojarzonym z niedomykalnością zastaw ki dwudzielnej. Do r. 1935 w piśmiennictwie światowym opisano tylko 21 przypadków dychawicy sercowej na tym tle. W naszym piśmiennictwie pierwszy opisał 6 takich przypadków A. Rut. Zdaniem większości, dychawicę sercową wywołuje ostre przekrwienie bierno – czynne w małym krążeniu, które powstaje, gdy zaleganie w płucach krwi wskutek nagłego osłabienia lewej komory skojarzy się z prawidłową lub wzmożoną pracą prawej komory. [podobne: trofea allegro, oddech biota, oddech cheyne stokesa ]

Powiązane tematy z artykułem: oddech biota oddech cheyne stokesa trofea allegro