Minimum bialkowe

Minimum białkowe Zbyt obniżona zawartość białka w pokarmach nie wytworzy równowagi azotowej, gdyż doprowadzony azot nie wyrówna strat ciał azotowych w komórkach i zapotrzebowania energetycznego. Jeżeli ilość białka w pożywieniu jest mała, można otrzymać równowagę azotową, podając duże ilości węglowodanów. Istnieje jednak pewne minimum białkowe, które nie może być przekroczone bez zwichnięcia równowagi azotowej i w konsekwencji szkody dla . ustroju. Minimum białkowe określali różni badacze rozmaicie, mianowicie: na 70 kg wagi osobnika 18 g, 80 g, 70 g, 53 g, a nawet 25 g na dobę, nie wywołując głodu białkowego. Należy jednak pamiętać, że małe ilości. białka dawały równowagę azotową dopiero po wychudzeniu osobników na dłuższą metę nie dało. się jej utrzymać. Poza tym wchodzą tutaj w grę właściwości osobnicze konstytucyjne, wpływające na intensywność przemiany białkowej i zdolność rozkładania własnego białka. Obecnie przyjmuje się, że zapotrzebowanie na białko dorosłego człowieka wynosi 1 ,g na 1 kg wagi ciała, przy czym ilość ta winna być wypełniona prawie połowie białkami zwierzęcymi. Optimum białkowe Niskie minimum białkowe, przy którym możliwe jest życie, nie odpowiada istotnemu minimum, które zabezpiecza wszystkie czynności ustroju. [hasła pokrewne: xtrasize dawkowanie, generator komentarzy allegro, aparat lingwalny ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny generator komentarzy allegro xtrasize dawkowanie