Paradoks nadciśnienia tętniczego – bardziej niekontrolowana choroba pomimo poprawy terapii ad

Mimo, że musiała zostać porzucona ze względu na dużą częstość występowania działań niepożądanych, pentaquina wydawała się powodować nawrót złośliwego nadciśnienia u niewielkiej liczby pacjentów.7 Rozwój leków przeciwnadciśnieniowych nasilił się pod koniec lat 40. i na początku 1950 r., A także kilka leków, w tym Rauwolfia serpentina, alkaloidy veratrum, leki blokujące ganglion i hydralazynę zostały przetestowane w laboratoriach Wilkinsa i innych .8,9 Freis został zwerbowany do Georgetown i Washington Veterans Administration Hospital i kontynuował tam pracę, rywalizując ze swoim byłym mentorem. Wilkins coraz bardziej był przekonany o korzyściach płynących z leczenia hipotensyjnego i napisał w 1952 roku: Żaden przypadek nadciśnienia związanego z dobrą czynnością nerek nie powinien być traktowany jako niemożliwy do leczenia, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. 8 On i jego współpracownicy zaczęli łączyć leki z różnymi sposobami działania, gdy początkowy lek nie odpowiednio obniżył ciśnienia krwi. To podejście opiekuńcze nadal stanowi podstawę terapii. Liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy otrzymali leczenie, szybko się zwiększyła, szczególnie gdy diuretyki tiazydowe stały się dostępne pod koniec lat pięćdziesiątych. Pierwsze zastosowanie chlorotiazydu w leczeniu nadciśnienia tętniczego zanotowano niemal jednocześnie w grupach badawczych Wilkinsa i Freisa. Obaj rzucili się do opublikowania, Wilkins i Hollander w Boston Medical Quarterly 10 oraz Freis i Wilson w Medical Annals of District of Columbia.11 Konkurencja między nimi była intensywna, ale praca każdego z nich została odpowiednio uznana za pomocą Lasker Award, która Wilkins otrzymał w 1958 roku i Freis w 1971 roku.
Korzyści terapii przeciwnadciśnieniowej
Tabela 1. Tabela 1. Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W ciągu 50 lat od wprowadzenia diuretyków tiazydowych dopuszczono wiele leków przeciwnadciśnieniowych (tab. 1). Pięć z nich – leki moczopędne, blokery receptorów beta, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), blokery kanału wapniowego i blokery receptora angiotensyny (ARB) – stanowią obecnie podstawowe opcje leczenia.12 Ponadto przeprowadzono szereg badań klinicznych. Przeprowadzono badania, które wykazały wyraźne korzyści terapii, począwszy od leczenia nadciśnienia złośliwego.13 Następnie, przełomowe badania w zakresie administracji weteranów wykazały imponujące zmniejszenie częstości incydentów sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z ciśnieniem rozkurczowym przed leczeniem wynoszącym od 115 do 129 mm Hg14, a później u tych pacjentów. z ciśnieniem rozkurczającym od 90 do 114 mm Hg.15 Korzyści były tak imponujące w poprzednim badaniu, że zaobserwowano wysoce znaczący efekt (w porównaniu z placebo) z grupą interwencyjną tylko 73 pacjentów leczonych przez 18 miesięcy.
Kolejne badania kontrolowane placebo wykazały znaczenie obniżania ciśnienia krwi u pacjentów w podeszłym wieku z izolowanym nadciśnieniem skurczowym z terapiami opartymi na zastosowaniu diuretyków lub blokerów kanału wapniowego.16,17. Ostatnio rozszerzono badania o pacjentów wiek 80 lat, u których leczenie diuretykiem i inhibitorem ACE wiązało się ze znacznym zmniejszeniem umieralności i zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe.18
Takie redukcje, które osiągnięto w przypadku leczenia hipotensyjnego, były naprawdę imponujące
[więcej w: pro ana przepisy, oddech biota, afatynib ]

Powiązane tematy z artykułem: afatynib oddech biota pro ana przepisy