Profilowanie empirycznej przyjemnosci, regulacji emocji i ekspresji emocji u pacjentów ze schizofrenia

Deficyty emocji mogą być podstawą objawów negatywnych u pacjentów ze schizofrenią i dominują u tych pacjentów. Jednak niespójne ustalenia dotyczące deficytów emocji w schizofrenii sugerują, że mogą istnieć podtypy. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie i analizę empirycznej przyjemności, regulacji emocjonalnej i ekspresji u pacjentów ze schizofrenią. Zestaw 146 wykazów kontrolnych, które rejestrują empiryczną przyjemność, regulację emocjonalną, ekspresję emocji, objawy depresyjne i anhedonię, podano 146 pacjentom ze schizofrenią i 73 zdrowymi kontrolnymi, dobranymi pod względem demograficznym. Objawy psychiczne i objawy negatywne zostały również ocenione przez wyszkolonego psychiatrę dla pacjentów ze schizofrenią. Do analizy profilu tych działań u pacjentów ze schizofrenią zastosowano dwustopniową analizę skupień i analizę funkcji dyskryminacyjnej. Znaleźliśmy rozwiązanie z trzema skupieniami. Cluster ( n = 41) charakt eryzował się deficytem empirycznej przyjemności i regulacji emocjonalnej, Cluster 2 ( n = 47) charakteryzował się ogólnym niedoborem empirycznej przyjemności, regulacji emocjonalnej i ekspresji emocji, a Cluster 3 ( n = 57) charakteryzował się deficytem ekspresji emocji. Wyniki analizy funkcji dyskryminacyjnej wskazały, że trzy grupy były dość dyskretne. Obecne wyniki sugerują, że pacjenci ze schizofrenią można podzielić na trzy podtypy oparte na doświadczeniowej przyjemności, regulacji emocjonalnej i ekspresji emocji, które charakteryzują się różnymi reprezentacjami klinicznymi. [patrz też: owce olx, xtrasize dawkowanie, generator komentarzy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: generator komentarzy allegro owce olx xtrasize dawkowanie