Równowaga azotowa

Równowaga azotowa Wprowadzenie do ustroju białka zwiększa wydalanie azotu dzięki temu, że białko wzmaga energetyczne straty ustroju i rozpad białka ustrojowego dzięki swoiście dynamicznemu działaniu białka. Dlatego też wprowadzenie azotu po diecie bezbiałkowej w takiej ilości, która pokrywa jego wydalanie w diecie bezbiałkowej, da nam ujemny bilans azotowy. Jeżeli jednak zwiększymy ilość białka, to uzyskujemy wartość azotu wprowadzonego, odpowiadającą wartości azotu wydalonego. Ten stan nazywamy równowagą azotową i jest to taki stan, który w zupełności zaspokaja azotowe potrzeby ustroju. Równowaga azotowa jest najlepszym odbiciem prawidłowej przemiany białkowej. Jeżeli w równowadze azotowej zwiększyć podaż białka, to równowaga azotowa będzie zachwiana na bardzo krótki czas i szybko z powrotem ustala się. Równowaga jednak ustali się na wyższych już liczbach zapotrzebowania i rozpadu białka. Dzieje się to dlatego, że ustrój posiada małą zdolność magazynowania białka. Dzięki zatem dostatecznemu podawaniu białka, ustrój wykorzystuje część jego na odbudowę zużytego białka tkankowego, część zaś po jego -dezaminacji służy za materiał energetyczny. Voigt uzyskiwał równowagę azotową u psów przez długotrwałe odżywianie mięsem zarówno podając 480 g jak i 2500 g mięsa, czyli równowaga azotowa ustala się-przy różnych ilościach białka w pokarmach. [patrz też: pro ana przepisy, generator komentarzy allegro, olx psy lubelskie ]

Powiązane tematy z artykułem: generator komentarzy allegro olx psy lubelskie pro ana przepisy