W ciezkich przypadkach, prócz dusznosci, moze w tych warunkach powstac nawet ostry obrzek pluc

W ciężkich przypadkach, prócz duszności, może w tych warunkach powstać nawet ostry obrzęk płuc. Teoria rozkojarzenia pracy obu komór nie tłumaczy całego obrazu dychawicy sercowej. Przede wszystkim ze stanowiska tej teorii nie jest zrozumiałe, dlaczego napad przebiega stale ze wzrostem ciśnienia tętniczego, skurczowego i rozkurczowego, ustępującym miejsca jego spadkowi dopiero wtedy, gdy napad przedłużając się wyczerpie mięsień sercowy. Z wyłączną rolą nagłego osłabienia mięśnia sercowego lewej komory w patogenezie dychawicy sercowej nie zgadza się także dostateczna sprawność mięśnia sercowego poza napadami nawet w przypadkach częstych napadów, skuteczność morfiny, pomimo że nie wzmacnia ona siły skurczowej mięśnia sercowego oraz inne fakty. Toteż niektórzy sądzą że do powstania napadu dychawicy sercowej jest niezbędne skojarzenie nagłego osłabienia mięśnia lewej komory z niedotlenieniem krwi w stopniu, który jest dostateczny do p obudzenia ośrodków naczynioruchowego i oddechowego. Wywołując skurcz naczyń krwionośnych pobudzenie ośrodka naczynioruchowego zwiększa ciśnienie tętnicze i przesuwa znaczną część krwi do układu żylnego i do prawej komory. Większemu dopływowi krwi do prawej komory i do płuc ma sprzyjać także podrażnienie ruchowych nerwów żył, tzw. wenomotorów oraz pogłębienie oddechów. [więcej w: punkty refleksyjne na stopach, chłoniak z komórek płaszcza, olx psy lubelskie ]

Powiązane tematy z artykułem: chłoniak z komórek płaszcza olx psy lubelskie punkty refleksyjne na stopach