Wszelkie wrazenia pobudzajace czynnosc serca usuwaja oddech Cheyne Stokesa

Wszelkie wrażenia pobudzające czynność serca usuwają oddech Cheyne Stokesa. Toteż bardzo często nie ma go w ciągu dnia nawet u tych chorych, u których jest on wyraźny w nocy. Zgodnie z teorią Traubego, przyjętą przez większość klinicystów, zmiana głębokości i często oddechów, cechująca oddech Cheyne-Stokesa, zależy od obniżenia pobudliwości ośrodka oddechowego. Gdy pod wpływem głębokich oddechów krew pozbędzie się nadmiaru bezwodnika kwasu węglowego, nagromadzonego w niej w okresach oddechów płytkich i bezdechu, oddechy stają się coraz powierzchowniejsze i rzadsze i wreszcie ustają, pozostały bowiem bezwodnik kwasu węglowego nie jest w stanie pobudzić ośrodek oddechowy, którego pobudliwość jest obniżona. Takie upośledzenie pobudliwości ośrodka oddechowego w chorobach narządu krążenia może być wywołane przez jego niedokrwienie, wskutek osłabienia siły skurczowej lewej komory. Toteż oddech Cheyne – Stokesa w postaci poronnej by wa nieraz najważniejszym przy tym wczesnym objawem przedmiotowym niewydolności lewej komory. Zarówno oddech Cheyne-Stokesa, jak i oddech Biota rokują w chorobach narządu krążenia niepomyślnie. Morfina obniżając pobudliwość ośrodka oddechowego może wywoływać omawiane zaburzenia oddychania lub je potęgować. [patrz też: maść żywokostowa działanie, trofea allegro, generator komentarzy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: generator komentarzy allegro maść żywokostowa działanie trofea allegro