ZABURZENIA PRZEMIANY BIALKOWEJ

ZABURZENIA PRZEMIANY BIAŁKOWEJ Pojęcia ogólne Rozszczepienie białka w przewodzie pokarmowym i wchłanianie produktów jego rozszczepienia jest nieodzownym warunkiem prawidłowej przemiany białkowej w jej pierwszym okresie. W okresie drugim przemiany białkowej występuje synteza- białka, która odbywa się bezpośrednio w komórkach ustroju z wchłoniętych aminokwasów i peptydów, dostarczonych do komórek z krwią. Wytwory rozszczepienia białek wchłaniają się i przechodzą do żyły bramnej i do wątroby. We krwi odpływającej z wątroby znajduje się mniej aminokwasów niż we krwi żyły bramnej, co świadczy, że w wątrobie zostają one zatrzymane dla syntezy białka. Na syntezę białka w narządach wskazuje to, że krew tętnicza dopływająca do narządów zawiera znacznie więcej aminokwasów niż krew żylna z nich odpływająca. Procesy syntezy białka w ustroju odbywają się stale w związku z tym, że w ustroju zachodzi ciągły rozpad protoplazmy komórkowej. Wiemy, że stale rozpadają się białka krwi, komórki nabłonkowe skóry, błon śluzowych jelit i inne. Równolegle do rozpadu komórek zachodzi zamiana ich nowopowstającymi komórkami. Synteza ciał komórkowych występuje szczególnie wyraźnie w okresie wzrostu ustroju; chociaż po okresie zakończonego wzrostu synteza nie ustaje, lecz odbywa się z mniejszą intensywnością. [podobne: opatrunek indywidualny m, chłoniak z komórek płaszcza rokowania, chłoniak z komórek płaszcza ]

Powiązane tematy z artykułem: chłoniak z komórek płaszcza chłoniak z komórek płaszcza rokowania opatrunek indywidualny m